Đặc điểm của hoạt động học tập của học sinh trung học cơ sở

Đặc điểm của hoạt động học tập của học sinh trung học cơ sở

Tuổi thiếu niên là giai đoạn phát triển của trẻ từ 11 - 15 tuổi, các em được vào học ở trường trung học cơ sở (từ lớp 6 - 9). Lứa tuổi này có một vị trí đặc biệt và tầm quan trọng trong thời kỳ phát triển của trẻ em, vì nó là thời kỳ chuyển tiếp từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành và được phản ánh bằng những tên gọi khác nhau như: “thời kỳ quá độ“, “tuổi khó bảo“, “tuổi khủng hoảng “, “tuổi bất trị “...

Đăng lúc: 19-11-2012 07:17:22 PM | Đã xem: 3944 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tâm lý học sinh , Tâm lý học sinh THCS
Tâm lý lứa tuổi học sinh THCS - Phần 3

Tâm lý lứa tuổi học sinh THCS - Phần 3

Do sự phát triển mạnh mẽ của cơ thể, đặc biệt do sự phát triển của các mối quan hệ xã hội và sự giao tiếp trong tập thể mà ở các em đã biểu hiện nhu cầu tự đánh giá nhu cầu so sánh mình với người khác. Các em đã bắt đầu xem xét mình, vạch cho mình một nhân cách tương lai, muốn hiểu biết mặt mạnh, mặt yếu trong nhân cách của mình.

Đăng lúc: 19-11-2012 07:13:46 PM | Đã xem: 4361 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tâm lý học sinh , Tâm lý học sinh THCS
Tâm lý lứa tuổi học sinh THCS - Phần 2

Tâm lý lứa tuổi học sinh THCS - Phần 2

Việc học tập ở trường trung học cơ sở là một bước ngoặc quan trọng trong đời sống của trẻ. Ở các lớp dưới, trẻ học tập các hệ thống các sự kiện và hiện tượng, hiểu những mối quan hệ cụ thể và đơn giản giữa các sự kiện và hiện tượng đó. Ở trường trung học cơ sở, việc học tập của các em phức tạp hơn một cách đáng kể. Các em chuyển sang nghiên cứu có hệ thống những có sở của các khoa học, các em học tập có phân môn… Mỗi môn học gồm những khái niệm, những quy luật được sắp xếp thành một hệ thống tương đối sâu sắc. Điều đó đòi hỏi các em phải tự giác và độc lập cao.

Đăng lúc: 19-11-2012 07:10:48 PM | Đã xem: 2966 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tâm lý học sinh , Tâm lý học sinh THCS
Tâm lý lứa tuổi học sinh THCS - Phần 1

Tâm lý lứa tuổi học sinh THCS - Phần 1

Tuổi thiếu niên là giai đoạn phát triển của trẻ từ 11 - 15 tuổi, các em được vào học ở trường trung học cơ sở (từ lớp 6 - 9). Lứa tuổi này có một vị trí đặc biệt và tầm quan trọng trong thời kỳ phát triển của trẻ em, vì nó là thời kỳ chuyển tiếp từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành và được phản ánh bằng những tên gọi khác nhau như: “thời kỳ quá độ“, “tuổi khó bảo“, “tuổi khủng hoảng “, “tuổi bất trị “...

Đăng lúc: 19-11-2012 07:08:18 PM | Đã xem: 3241 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tâm lý học sinh , Tâm lý học sinh THCS